GPKD số 0106212332 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/01/2010